آخرین اخبار مدارس


30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آباندبستان دخترانه سما

29 آباندبستان دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

کتاب 44قصه

هانس كریستین آندرسن

کودکان

دبستان پسرانه سما

تقویت هوش و استعداد تحصیلی کودکان و نوجوانان

مسرور نعمت الهی

کودکان و نوجوانان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بررسی علمی انسان

کریستوفر فرکینگ و دیگران

کالبد شناسی انسان

دبستان دخترانه سما

بدن من : کتاب کوچولوی آموزشی (5)

رزیتا قاسم لو

علمی

دبستان پسرانه سما

خدا در زندگی کودکان

ابراهیم اخوی

خدا در زندگی کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخچه پول

علی ذوالفقاری

دانستنی ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عربی هفتم - کامل نوین طلایی -

یحیی نصیرزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فیزیک به زبان ساده

علی ذوالفقاری

دانستنی ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم هفتم - کامل نوین طلایی -

حسن محمدی-جواد آجرلو-احدداننده

علمی

دبستان دخترانه سما

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌

داود لطف الله

داستانی

دبستان دخترانه سما

ریاضی و هوش پیش دبستانی

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

دبستان دخترانه سما

پینوکیو و گاری اسبی

لطیفی ،‌لیلی

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نيكا رحيمي

1389/08/30

دبستان پسرانه سما

ماهان گلشه

1384/08/28

دبستان پسرانه سما

محمدآراد زارعي

1389/08/24

دبستان پسرانه سما

پرهام حبيبي

1385/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرستو ثابتي

1383/08/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي رستمي

1379/08/29

دبستان پسرانه سما

آرسام پندآموز

1388/08/27