آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زیست شناسی

گروه مولفان

علمی

دبستان دخترانه سما

سرما ریزه

عاطفه نجمی

داس‍ت‍ان‍ی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت

دکتر محمد کیاسالار

بهداشت روان

دبستان دخترانه سما

پینوکیو و گاری اسبی

لطیفی ،‌لیلی

داستانی

دبستان پسرانه سما

کتاب با هم بودن را یاد بگیریم 9 (با گفت و گ

چری جی.مینرز

کودکان

دبستان دخترانه سما

آم‍وزش‌ س‍اده‌ ح‍س‍اب‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ اع‍داد

جوادی ،‌منصوره

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات نهم -کامل نوین طلایی -

محمدرضا اریسی-محمد هادی ابراهی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی نهم-خیلی سبز-تیزهوشان

هوشنگ علیمرادی

علمی

دبستان دخترانه سما

ترانه های شیرین بابا طاهر

داود لطف اله

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عربی هفتم - کامل نوین طلایی -

یحیی نصیرزاده

علمی

دبستان دخترانه سما

قرآن و ضرب المثل های فارسی برای کودکان 7

سید جواد معلم

ادبیات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا امیری

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژا علیمرادی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ماهک یوسفی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تارا رحیمی

مسابقه: آزمون نمونه دولتی میان پایه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین اردلان

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی صادق وزیری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا ساعد موچشی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شهرزاد خلیل اللهی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هستی رحیمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رامان حاجي رستمي

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

آرشا گل سرشت

1385/12/03

دبستان پسرانه سما

راژان نوبري

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

آرشام صالح نژاد

1385/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كاويان محمدي

1382/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين ناصري

1382/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ديبا خالدي

1381/12/03

دبستان پسرانه سما

راژان نوبري

1384/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا ساعدموچشي

1380/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا كامراني

1378/12/05

دبستان پسرانه سما

رامان حاجي رستمي

1386/12/06