آخرین اخبار مدارس


25 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 فروردیندبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

کتاب آموزش الفبای فارسی،همراه با شعر

خویشتن دار لنگرودی

کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبستان پسرانه سما

کتاب با هم بودن را یاد بگیریم 9 (با گفت و گ

چری جی.مینرز

کودکان

دبستان دخترانه سما

پینوکیو و گاری اسبی

لطیفی ،‌لیلی

داستانی

دبستان پسرانه سما

خدا در زندگی کودکان

ابراهیم اخوی

خدا در زندگی کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عربی هفتم - کامل نوین طلایی -

یحیی نصیرزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اختر شناسی

گروه نویسندگان

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب جامع تیزهوشان هشتم

نفیسه قیدی-نیماقفل گری و ...

علمی

دبستان پسرانه سما

کتاب 44قصه

هانس كریستین آندرسن

کودکان

دبستان دخترانه سما

FUN ABC work Book

ابراهیم‌زاده، هادی

سرگرمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت

دکتر محمد کیاسالار

بهداشت روان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات نهم -کامل نوین طلایی -

محمدرضا اریسی-محمد هادی ابراهی

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيان فراست يار

مسابقه: عكاسي

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

بهداد گزانی

مسابقه: طرح مصباح الهدی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پارسا مرادی

مسابقه: مسابقه عکاسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد وحید شیرزادی

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا ساعد موچشی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شهرزاد خلیل اللهی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژا علیمرادی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هستی رحیمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آراد برادری

مسابقه: مسابقه نقاشی گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

شایان مازوجی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تارا رحیمی

مسابقه: آزمون نمونه دولتی میان پایه

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدهيژا علوي

1388/04/25

دبستان پسرانه سما

كژوان يونسي

1386/04/24

دبستان دخترانه سما

باران ملكي

1388/04/30

دبستان دخترانه سما

نيلا قادري

1387/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدي حنيفي

1381/04/23

دبستان پسرانه سما

سيدهيژا علوي

1388/04/25

دبستان دخترانه سما

سانا طوسي

1389/04/31

دبستان پسرانه سما

آريا شاهرخي

1385/04/24