آخرین اخبار مدارس


26 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فیزیک در علوم پایه های هفتم/هشتم/نهم-تیزهوشان

بهزاد میرچی-حسین قنبری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات

گروه نویسندگان

ریاضیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زیست شناسی

گروه مولفان

علمی

دبستان دخترانه سما

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌

داود لطف الله

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوان حافظ

دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی

ادبیات

دبستان دخترانه سما

ترانه های شیرین بابا طاهر

داود لطف اله

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فن آوری

بروس وترا و دیگران

تکنولوژی

دبستان دخترانه سما

ریاضی و هوش پیش دبستانی

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

دبستان دخترانه سما

آب مثل سلام

ابراهیمی (شاهد)، جعفر

آموزشی

دبستان دخترانه سما

سرما ریزه

عاطفه نجمی

داس‍ت‍ان‍ی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ابزارهای جنگی قدیم و جدید

علی ذوالفقاری

دانستنی ها

دبستان دخترانه سما

پینوکیو و گاری اسبی

لطیفی ،‌لیلی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرشا نازککار

مسابقه: مسابقه روبیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروش خوانچه سپهر

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رامین ساعدی

مسابقه: مسابقه نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

شهرزاد خلیل اللهی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شهروز خلیل الهی

مسابقه: کسب مقام جوانان کشور توسط نوجوان ارزشمند مدرس

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

آراد مرادی

مسابقه: مسابقه عکاسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آریا آراسته

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده هستي قريشي

1383/11/23

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا مرادي

1384/11/23

دبستان دخترانه سما

مبينا قادري

1388/11/26

دبستان پسرانه سما

هيما ويسي تبار

1389/11/30

دبستان پسرانه سما

آرتام مرادي

1384/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيلين احمدي

1383/11/26

دبستان پسرانه سما

آرتين امجدي

1384/11/27

دبستان پسرانه سما

سروك اصلاني اسلمرز

1389/11/28

دبستان دخترانه سما

روژا بختياري

1386/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سوران ميركي

1383/11/25

مرکز پیش دبستانی سما

نژلا مهري

1390/11/26

دبستان دخترانه سما

دينا احمدي

1385/11/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد فعله كري

1380/11/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا حسيني

1383/11/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش آماني

1381/11/23

دبستان پسرانه سما

محمداهون زندي باغچه مريم

1387/11/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام ريحاني

1381/11/27

دبستان پسرانه سما

ماني گنجي

1387/11/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فريد محمد دوست

1381/11/23