آخرین اخبار مدارس


20 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 دیدبستان دخترانه سما

08 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب جامع تیزهوشان هشتم

نفیسه قیدی-نیماقفل گری و ...

علمی

دبستان پسرانه سما

خدا در زندگی کودکان

ابراهیم اخوی

خدا در زندگی کودکان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عربی هفتم - کامل نوین طلایی -

یحیی نصیرزاده

علمی

دبستان دخترانه سما

ریاضی و هوش پیش دبستانی

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی نهم-خیلی سبز-تیزهوشان

هوشنگ علیمرادی

علمی

دبستان پسرانه سما

کتاب آموزش الفبای فارسی،همراه با شعر

خویشتن دار لنگرودی

کودکان

دبستان دخترانه سما

آم‍وزش‌ س‍اده‌ ح‍س‍اب‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ اع‍داد

جوادی ،‌منصوره

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فیزیک در علوم پایه های هفتم/هشتم/نهم-تیزهوشان

بهزاد میرچی-حسین قنبری

علمی

دبستان دخترانه سما

بدن من : کتاب کوچولوی آموزشی (5)

رزیتا قاسم لو

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم هشتم - کامل نوین طلایی -

حسن محمدی-جواد آجرلو-احدداننده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فن آوری

بروس وترا و دیگران

تکنولوژی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

شهرزاد خلیل اللهی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژا علیمرادی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تارا رحیمی

مسابقه: آزمون نمونه دولتی میان پایه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا ساعد موچشی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هستی رحیمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین اردلان

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی صادق وزیری

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

ماهک یوسفی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا امیری

مسابقه: تنیس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ريان محمدكلاني

1387/10/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يگانه پريوش

1382/10/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدسروش خوانچه سپهر

1379/10/27

دبستان پسرانه سما

دياكو فرشادي

1383/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا زارعي

1382/10/25