آخرین اخبار مدارس


25 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 فروردیندبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آم‍وزش‌ س‍اده‌ ح‍س‍اب‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ اع‍داد

جوادی ،‌منصوره

آموزشی

دبستان پسرانه سما

کتاب آموزش الفبای فارسی،همراه با شعر

خویشتن دار لنگرودی

کودکان

دبستان پسرانه سما

ته کلاس،ردیف آخر، صندلی آخر

لوءیس سکر

کودکان و نوجوانان

دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زبان انگلیسی هفتم -کامل نوین طلایی -

بهنام احدی-فرزانه اقبال پور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم نهم-خیلی سبز-تیزهوشان

مهدی مظلوم شایان

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم هفتم - کامل نوین طلایی -

حسن محمدی-جواد آجرلو-احدداننده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فیزیک در علوم پایه های هفتم/هشتم/نهم-تیزهوشان

بهزاد میرچی-حسین قنبری

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عربی هفتم - کامل نوین طلایی -

یحیی نصیرزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب جامع تیزهوشان هشتم

نفیسه قیدی-نیماقفل گری و ...

علمی

دبستان دخترانه سما

سرما ریزه

عاطفه نجمی

داس‍ت‍ان‍ی

دبستان پسرانه سما

کتاب 44قصه

هانس كریستین آندرسن

کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هستی رحیمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بهداد گزانی

مسابقه: طرح مصباح الهدی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

شنا

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا ساعد موچشی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

كيان فراست يار

مسابقه: عكاسي

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد وحید شیرزادی

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آراد برادری

مسابقه: مسابقه نقاشی گواش

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

شایان مازوجی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تارا رحیمی

مسابقه: آزمون نمونه دولتی میان پایه

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

سید کارن موسوی

مسابقه: مسابقه نقاشی با پاستیل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ماهک یوسفی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

باران ملكي

1388/04/30

دبستان پسرانه سما

سيدهيژا علوي

1388/04/25

دبستان پسرانه سما

كژوان يونسي

1386/04/24

دبستان دخترانه سما

سانا طوسي

1389/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدي حنيفي

1381/04/23

دبستان پسرانه سما

آريا شاهرخي

1385/04/24

دبستان پسرانه سما

سيدهيژا علوي

1388/04/25

دبستان دخترانه سما

نيلا قادري

1387/04/27