آخرین اخبار مدارس


25 فروردیندبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

17 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی نهم-خیلی سبز-تیزهوشان

هوشنگ علیمرادی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عربی هفتم - کامل نوین طلایی -

یحیی نصیرزاده

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب جامع تیزهوشان هشتم

نفیسه قیدی-نیماقفل گری و ...

علمی

دبستان دخترانه سما

پینوکیو و گاری اسبی

لطیفی ،‌لیلی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات نهم -کامل نوین طلایی -

محمدرضا اریسی-محمد هادی ابراهی

علمی

دبستان دخترانه سما

FUN ABC work Book

ابراهیم‌زاده، هادی

سرگرمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستانی

دبستان دخترانه سما

ترانه های شیرین بابا طاهر

داود لطف اله

شعر

دبستان پسرانه سما

چرا بیمار می شویم؟

آنوین & وودورد

کودکان

دبستان دخترانه سما

اسب آبی پرنده

هوله، اریش

داستانی

دبستان دخترانه سما

بدن من : کتاب کوچولوی آموزشی (5)

رزیتا قاسم لو

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروه سرود

مسابقه: مسابقه سرود گروهی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آراد برادری

مسابقه: مسابقه نقاشی گواش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

شهرزاد خلیل اللهی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پارسا مرادی

مسابقه: مسابقه عکاسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد وحید شیرزادی

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

شنا

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین اردلان

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی صادق وزیری

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

شایان مازوجی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

بهداد گزانی

مسابقه: طرح مصباح الهدی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا ساعد موچشی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد عزيزي

1388/03/07

دبستان پسرانه سما

آمانج شريفيان

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

آمانج شريفيان

1388/03/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير گويلي كيلانه

1380/03/07

دبستان پسرانه سما

پارسا سعيدي

1388/03/04

دبستان پسرانه سما

آرياز مصطفائي

1384/03/03

دبستان پسرانه سما

محمد عزيزي

1388/03/07

دبستان پسرانه سما

پرهام حسين پناهي

1384/03/08

دبستان دخترانه سما

جوانا شاه جاني

1389/03/06

دبستان پسرانه سما

پارسا سعيدي

1388/03/04