آخرین اخبار مدارس


20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 خرداددبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردین دبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش آمانی

مسابقه: کاریکاتور - فرهنگی و هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آریا اصلی کرد

مسابقه: مسابقه شنا کشوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش خوانچه سپهر

مسابقه: مدالبرنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد آمیار ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماردین ناصری

مسابقه: تذهیب

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شکیب لطف الله ن›ادیان

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کیان کوشا

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دیاکو بهره مند

مسابقه: آب مرکب - فرهنگی و هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختیار پناه

مسابقه: مدال برنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهند عزتی

نسبت طلایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماردین ناصری

اعداد فیبو ناتچی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماردین ناصری

عدد طلایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دیاکو بهره مند

حمام معلولین

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین سلیمی

اعداد حقیقی real numbers

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدكارا حسيني

1388/05/01

دبستان دخترانه سما

ژينا احمدي زر

1383/05/03

دبستان دخترانه سما

اوين ابراهيمي

1387/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صدرا نظري

1381/05/05

دبستان دخترانه سما

نارين يوسفي

1383/05/08

دبستان پسرانه سما

محمدايليا قصري

1387/05/06

دبستان پسرانه سما

آراس خدامرادياني

1386/05/01

دبستان دخترانه سما

سوگل تحسر

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

سيدآروين اشرف سجادي

1384/05/01

دبستان پسرانه سما

برديا اكرمي

1385/05/03

دبستان پسرانه سما

آكام محمدي

1388/05/03

دبستان دخترانه سما

كارين جعفري

1387/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمين صفايي

1379/05/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيان مظفري

1380/05/04