آخرین اخبار مدارس


26 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخچه پول

علی ذوالفقاری

دانستنی ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیوان حافظ

دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی

ادبیات

دبستان دخترانه سما

گنج دانش: دانستنیهایی برای دانشمندان کوچک

ویراستار کنراد میسن

علمی

دبستان پسرانه سما

کتاب با هم بودن را یاد بگیریم 9 (با گفت و گ

چری جی.مینرز

کودکان

دبستان دخترانه سما

FUN ABC work Book

ابراهیم‌زاده، هادی

سرگرمی

مرکز پیش دبستانی سما

مدارسی که یاد می گیرند.

پیتر سنگه

برنامه های بهبود آموزش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات

گروه نویسندگان

ریاضیات

دبستان دخترانه سما

365 پرسش و پاسخ علمی برای بچه ها

ترجمه و تدوین :فرزانه کریمی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب جامع تیزهوشان هشتم

نفیسه قیدی-نیماقفل گری و ...

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضی نهم-خیلی سبز-تیزهوشان

هوشنگ علیمرادی

علمی

دبستان پسرانه سما

کتاب آموزش الفبای فارسی،همراه با شعر

خویشتن دار لنگرودی

کودکان

دبستان پسرانه سما

خدا در زندگی کودکان

ابراهیم اخوی

خدا در زندگی کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرشا نازککار

مسابقه: مسابقه روبیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رامین ساعدی

مسابقه: مسابقه نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آریا آراسته

مسابقه: مسابقه کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

شهرزاد خلیل اللهی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروش خوانچه سپهر

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آراد مرادی

مسابقه: مسابقه عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شهروز خلیل الهی

مسابقه: کسب مقام جوانان کشور توسط نوجوان ارزشمند مدرس

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش آماني

1381/11/23

دبستان پسرانه سما

محمداهون زندي باغچه مريم

1387/11/25

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا مرادي

1384/11/23

دبستان پسرانه سما

ماني گنجي

1387/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده هستي قريشي

1383/11/23

دبستان پسرانه سما

هيما ويسي تبار

1389/11/30

دبستان دخترانه سما

دينا احمدي

1385/11/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا حسيني

1383/11/28

دبستان پسرانه سما

آرتام مرادي

1384/11/29

دبستان پسرانه سما

آرتين امجدي

1384/11/27

دبستان دخترانه سما

مبينا قادري

1388/11/26

مرکز پیش دبستانی سما

نژلا مهري

1390/11/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد فعله كري

1380/11/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيلين احمدي

1383/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام ريحاني

1381/11/27

دبستان پسرانه سما

سروك اصلاني اسلمرز

1389/11/28

دبستان دخترانه سما

روژا بختياري

1386/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فريد محمد دوست

1381/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سوران ميركي

1383/11/25