آخرین اخبار مدارس


13 آذر دبستان پسرانه سما

13 آذردبستان دخترانه سما

12 آذر دبستان پسرانه سما

12 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


مرکز پیش دبستانی سما

چیروکی گیانه و ه ران بو روژگاری ئیمه

جه یمز سیربیر

داستانهایی از زبان حیوانات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب جامع تیزهوشان هشتم

نفیسه قیدی-نیماقفل گری و ...

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تکنولوژی های روز جهان

علی ذوالفقاری

دانستنی ها

دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی کودکان

شاهده سعیدی،امیر صالحی طالقانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم نهم-خیلی سبز-تیزهوشان

مهدی مظلوم شایان

علمی

مرکز پیش دبستانی سما

مدارسی که یاد می گیرند.

پیتر سنگه

برنامه های بهبود آموزش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم هشتم - کامل نوین طلایی -

حسن محمدی-جواد آجرلو-احدداننده

علمی

دبستان دخترانه سما

پینوکیو و گاری اسبی

لطیفی ،‌لیلی

داستانی

دبستان پسرانه سما

کتاب با هم بودن را یاد بگیریم 9 (با گفت و گ

چری جی.مینرز

کودکان

دبستان دخترانه سما

آم‍وزش‌ س‍اده‌ ح‍س‍اب‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ اع‍داد

جوادی ،‌منصوره

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اختر شناسی

گروه نویسندگان

نجوم

دبستان پسرانه سما

خدا در زندگی کودکان

ابراهیم اخوی

خدا در زندگی کودکان

آخرین افتخارات مدارس


مرکز پیش دبستانی سما

ارژین دادخواه

مسابقه: روز جهانی کودک

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سرزش خوانچه سپهر

مسابقه: جشنواره جوان خوارزمی

رتبه: دوم

مرکز پیش دبستانی سما

محمدبشیرمحمدی

مسابقه: روز جهانی کودک

رتبه: دوم

مرکز پیش دبستانی سما

ارسام بهرامی

مسابقه: روز جهانی کودک

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا عبداللهی

بسکتبال

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساغر مستوری-پایه هفتم

پروتئین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل امجدیان-پایه نهم

والیبال

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روژان سعیدی-پایه نهم

عدد پی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

باران یاری

زندگینامه حافظ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

احسان دهقاني

1390/09/17

دبستان پسرانه سما

پرهام اماني

1385/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا ارج

1384/09/16

دبستان دخترانه سما

رز برادري

1386/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدماني حبيبي

1382/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني بيگي پور

1383/09/16