آخرین اخبار مدارس


20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 خرداددبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردین دبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد آمیار ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختیار پناه

مسابقه: مدال برنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش آمانی

مسابقه: کاریکاتور - فرهنگی و هنری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آریا اصلی کرد

مسابقه: مسابقه شنا کشوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی همتی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دیاکو بهره مند

مسابقه: آب مرکب - فرهنگی و هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماردین ناصری

مسابقه: تذهیب

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش خوانچه سپهر

مسابقه: مدالبرنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سینا سیف پناهی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کیان کوشا

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کاوان ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهند عزتی

نسبت طلایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماردین ناصری

عدد طلایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین سلیمی

اعداد حقیقی real numbers

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماردین ناصری

اعداد فیبو ناتچی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دیاکو بهره مند

حمام معلولین

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كسري معيري

1385/06/02

دبستان پسرانه سما

محمدماهان رستمي

1384/06/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كاميار خو اجه

1382/06/07

دبستان پسرانه سما

رادين حكيمي

1388/06/01

دبستان دخترانه سما

الناز رشيدي

1383/06/03

دبستان پسرانه سما

ياشار غلاميان

1387/06/03