آخرین اخبار مدارس


20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 خرداددبستان دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردین دبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش خوانچه سپهر

مسابقه: مدالبرنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش آمانی

مسابقه: کاریکاتور - فرهنگی و هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزبه بختیار پناه

مسابقه: مدال برنز در رشته شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کاوان ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد آمیار ناصری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سوران خطایی

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دیاکو بهره مند

مسابقه: آب مرکب - فرهنگی و هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماردین ناصری

مسابقه: تذهیب

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهدی همتی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریان صلواتی

مسابقه: مدال طلا در رشته شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی باقری

مسابقه: رتبه برتر درسی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دیاکو بهره مند

حمام معلولین

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرین سلیمی

اعداد حقیقی real numbers

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرتين سهرابي

1386/04/02

دبستان دخترانه سما

حديث حشمتي

1383/04/04

دبستان پسرانه سما

آرشين هادي

1386/04/08

دبستان پسرانه سما

ماني سيف زاده

1384/04/08

دبستان پسرانه سما

شايان ملكي

1387/04/08

دبستان پسرانه سما

ارشيا كامكار

1387/04/05

دبستان پسرانه سما

كاميار زمان

1389/04/02

دبستان پسرانه سما

راژان ايوبي

1386/04/08

دبستان دخترانه سما

آرتميس عزيريان

1384/04/01

دبستان پسرانه سما

سام ولي ابوالمحمدي

1389/04/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سميه ربيعي

1380/04/02

دبستان پسرانه سما

آراد مرادي

1388/04/07