آخرین اخبار مدارس


23 مهردبستان دخترانه

21 مهردبستان دخترانه

09 مهردبستان دخترانه

09 مهردبستان دخترانه

09 مهردبستان دخترانه

02 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

02 مهردبستان دخترانه

10 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

دانستنی های علمی کودکان

شاهده سعیدی،امیر صالحی طالقانی

علمی

مرکز پیش دبستانی

مدارسی که یاد می گیرند.

پیتر سنگه

برنامه های بهبود آموزش

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت

دکتر محمد کیاسالار

بهداشت روان

دبیرستان دوره اول دخترانه

ریاضیات

گروه نویسندگان

ریاضیات

دبیرستان دوره دوم پسرانه

ماجراجوی جوان

ژاک سرون

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه

اختر شناسی

گروه نویسندگان

نجوم

دبستان پسرانه

کتاب آموزش الفبای فارسی،همراه با شعر

خویشتن دار لنگرودی

کودکان

دبستان دخترانه

FUN ABC work Book

ابراهیم‌زاده، هادی

سرگرمی

دبستان دخترانه

بدن من : کتاب کوچولوی آموزشی (5)

رزیتا قاسم لو

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فن آوری

بروس وترا و دیگران

تکنولوژی

دبیرستان دوره اول دخترانه

تکنولوژی های روز جهان

علی ذوالفقاری

دانستنی ها

دبیرستان دوره اول دخترانه

علوم هفتم - کامل نوین طلایی -

حسن محمدی-جواد آجرلو-احدداننده

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

سوران میرکی

مسابقه: بوکس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

دلنيا سنجابي

1387/07/27

دبستان دخترانه

مه تا اسدي

1390/07/28

دبستان دخترانه

بهار رستمي

1386/07/29

دبستان دخترانه

مهنا الله دادي

1389/07/27

دبیرستان دوره اول پسرانه

آرمان بهرامي

1384/07/24