آخرین اخبار مدارس


26 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

19 مهردبستان دخترانه سما

19 مهردبستان دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

چرا های شگفت (نهنگ ها و دلفین ها )

کریس آکسالاد

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فن آوری

بروس وترا و دیگران

تکنولوژی

دبستان دخترانه سما

اسب آبی پرنده

هوله، اریش

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بررسی علمی انسان

کریستوفر فرکینگ و دیگران

کالبد شناسی انسان

دبستان دخترانه سما

ریاضی و هوش پیش دبستانی

امیر زندی - فروغ بسطامی

درسی

دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی کودکان

شاهده سعیدی،امیر صالحی طالقانی

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زیست شناسی

گروه مولفان

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چکیده تاریخ ایران

حسن نراقی

تاريخي

دبستان دخترانه سما

دالی موشه

حسین چتر نور

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

قلعه حیوانات

جورج اورول

ادبيات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریاضیات

گروه نویسندگان

ریاضیات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تارا رحیمی

مسابقه: آزمون نمونه دولتی میان پایه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین اردلان

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه دولتی صادق وزیری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا ساعد موچشی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا حبيبي

1380/08/01